Úprava bioplynu na biometan

Kromě běžného využití pro výrobu elektřiny a tepla lze bioplyn upravit na kvalitu zemního plynu a dodávat jej přímo do stávající sítě zemního plynu na místě nebo jej využít na čerpacích stanicích jako tzv. biometan bez příměsí. Jedná se o perspektivní krok k udržitelnému a ekologickému zásobování energií.

Pro tyto úkoly jsou k dispozici různé osvědčené postupy a technologie. Výběr a uspořádání potřebné procesní technologie závisí na technických a ekonomických podmínkách v místě projektu. V roce 2008 jsme vybudovali jeden z největších biometanových parků na světě, kde se plyn upravuje pomocí aminového čištění. V našich současných projektech používáme také úpravu bioplynu pomocí membránové technologie. Ta je ideální i pro menší zařízení.

Výhody membránové technologie

- Výtěžnost metanu až 99 % díky vícestupňovému procesu

- Inteligentní řízení zajišťuje nepřetržitou dodávku plynu

- Velmi vysoká dostupnost systému a nízké nároky na údržbu díky membránám s dlouhou životností.

- Časově nenáročná instalace díky kompaktnímu provedení v kontejneru (plug and play)

- Modulární konstrukce umožňující rozšíření technologie

- Separace molekul bez dalších pomocných látek, jako jsou chemikálie nebo voda

- Separace při pokojové teplotě bez potřeby dalšího tepla

- Není nutné následné sušení

- Možnost zapojení do sítě zemního plynu bez přídavného kompresoru