Řešení pro čistírny odpadních vod V mnoha obcích a podnicích jsou čistírny odpadních vod největšími spotřebiteli energie. V čistírnách odpadních vod je velký potenciál úspor. Více než kdy jindy je proto nutné, aby čistírny sloužily k výrobě energie. Toho lze obzvláště dobře dosáhnout pomocí stabilizace čistírenských kalů v bioreaktoru. Za tímto účelem nabízí společnost WELTEC veřejným i soukromým čistírnám odpadních vod koncepty a technologie pro fermentaci čistírenských kalů.  

Koncepty šité na míru Společnost WELTEC BIOPOWER nabízí procesně-inženýrský optimalizační přístup pro udržitelné strategie při zpracování čistírenských kalů: Místo aerobního stupně nebo použití fermentační věže používáme bioreaktory s integrovaným zásobníkem plynu pro anaerobní fermentaci. Díky použití nerezové oceli jako konstrukčního materiálu jsou možná individuální, efektivní a rychle realizovatelná řešení pro čistírny odpadních vod od 10 000 ekvivalentních obyvatel.  

Technologie dělá rozdíl Používáme osvědčené komponenty, z nichž většina byla vyvinuta přímo společností WELTEC BIOPOWER. Naše vlastní řídicí technologie je kompatibilní s jinými řídicími systémy. Mezi naše silné stránky však patří také technologie pro zahušťování a dopravu kalu a periferní systémy pro úpravu plynu a výrobu energie. Fermentory z nerezové oceli jsou vhodné zejména pro fermentaci čistírenských kalů. Materiál odolný proti korozi zajišťuje stabilní a ekonomický provoz zařízení. Díky speciální segmentové konstrukci jsou naše bioreaktory připraveny k použití ve velmi krátké době.  

Dlouholeté odborné znalosti Naši zákazníci po celém světě úspěšně provozují zařízení, která vyrábí energii z čistírenských kalů. Příkladem jsou např:  

- Maďarsko: Integrace fermentoru do městské čistírny odpadních vod.

- Čína: Energetické využití čistírenských kalů v procesu mono-digesce.

- Německo: Anaerobní stupeň na komunální čistírně odpadních vod.