Zařízení pro zpracování odpadů

Na světě vzniká velké množství odpadů. Různá průmyslová odvětví produkují různé druhy odpadů, od odpadů z výroby přes potravinářské odpady až po bioodpad. Bez ohledu na to, zda tyto odpady pocházejí z komunálních nebo soukromých zdrojů, mají jedno společné: obsahují velké množství energie, kterou lze pomocí vhodných technologií a procesů účinně přeměnit na elektřinu a teplo.  

Koncepty zařízení

Žádná dvě zařízení na zpracování odpadu nejsou stejná. Substráty, jako jsou prošlé potraviny a organický odpad, se liší energetickým obsahem, konzistencí a objemem dodávky. Zkušenosti a odborné znalosti společnosti WELTEC zajišťují individuální koncepci od zpracování odpadu až po využití fermentačních zbytků.  

Kvalitní technologie

Zařízení na zpracování odpadů vyžadují individuální vybavení (použití speciální techniky z materiálů odolných proti korozi) a zejména materiály odolné proti korozi. Společnost WELTEC nabízí vhodná řešení z nerezové oceli pro separaci cizích látek a drcení substrátů. Naše vlastní řídicí technologie je kompatibilní s jinými řídicími systémy. Mezi naše silné stránky však patří i technologie pro hygienizaci, separaci a sušení fermentačních zbytků a úpravu surového bioplynu.