Koncepce zařízení na zpracování kejdy a hnoje   

Kejda a hnůj jsou ideální a cenově výhodné substráty, které lze přeměnit na vysoce kvalitní bioplyn - bez ohledu na to, zda se vyskytují ve zpracovatelském průmyslu nebo ve velkých zemědělských podnicích. V závislosti na podmínkách může WELTEC BIOPOWER pro tento účel navrhnout vhodné kompaktní malé zařízení na zpracování kejdy (mini BPS) nebo průmyslové bioplynové stanice o výkonu až několika megawatt.  

Individuální koncepce zařízení Abychom zajistili ekonomickou životaschopnost bioplynové stanice, přizpůsobíme ji přesně vašim podmínkám a strategii. V závislosti na tom, zda chcete zařízení integrovat do svého podniku, nebo jej provozovat jako společný projekt, vytvoříme koncept na míru. Díky modulární konstrukci a použití nerezové oceli mohou naši inženýři bioplynovou stanici obzvláště dobře přizpůsobit individuálním potřebám každého provozovatele.  

Technologie dělá rozdíl Veškerý úspěch a bezproblémovost provozu záleží na správném sladění jednotlivých komponentů celého zařízení. Bioplynové stanice WELTEC mají výhodu především díky vysokému podílu dílů vyráběných ve vlastní režii, mimo samotných nerezových nádrží především řídicí systém a čerpací technika. Technologie, jako je MULTIMix, který rozhodujícím způsobem přispívá k větší flexibilitě vstupního substrátu a řešení pro separaci i zpracování digestátu nebo biometanu, slouží jedinému cíli: efektivnímu provozu vašeho zařízení.  

Dlouholeté zkušenosti Naši zákazníci po celém světě úspěšně provozují bioplynové stanice na bázi kejdy a hnoje. Příklady jsou:

- Finsko: vepřová kejda je do zařízení dopravována šestikilometrovým potrubím.

- Česká republika: Hnůj skotu je před příchodem do fermentoru promíchán a rozmělněn zařízením MULTIMix.

- Uruguay: 8 000 dojnic dodává hnůj do bioplynové stanice.

- Německo: Základem pro výrobu energie je vepřový hnůj a krůtí trus.  

Technické inovace WELTEC v oblastech dávkování kejdy a hnoje již byly několikrát oceněny: Německá zemědělská společnost (DLG) potvrdila vynikající výsledky v oblasti rychlosti rozkladu a výtěžnosti plynu, a ve finských Helsinkách byl MULTIMix oceněn za zpracování pevného hnoje.