BPS Tupadly 1,2 MW

BPS Tupadly Instalovaný výkon 1,2 MW, Fermentor 2x 3574 m3

BPS Jeřišno 100 kW

Instalovaný výkon 100 kW, Fermentor 1286 m3

BPS Plandry 800 kW

BPS Plandry Instalovaný výkon 800 kW