Zpracování kejdy a digestátu Kumac

Chovatelé hospodářských zvířat v některých oblastech mají velký přebytek hnoje. Bioplynové stanice se musí potýkat se stále delšími skladovacími lhůtami digestátu a také likvidace průmyslových odpadních vod je velmi nákladné a časově náročné. Proto jsou zapotřebí udržitelná řešení, která zlepší přepravitelnost materiálu a zredukuje přebytek živin. Společnost WELTEC vytvořila řešení tohoto problému díky své technologii zpracování Kumac. Tato technologie se od roku 2007 úspěšně používá na 15 místech.  

Jak funguje Úprava digestátu/kejdy pomocí zařízení Kumac odděluje pevné látky od vody ve vícestupňovém procesu. Výsledkem procesu úpravy je přibližně 55 % čisté vody, asi 25 % pevných látek a asi 20 % tekutého živného koncentrátu. Tato technologie se již několik let nepřetržitě používá a úspěšně se uplatňuje na 15 místech s intenzivním chovem zvířat nebo velkými bioplynovými stanicemi. Řešení, které je dlouhodobě vyzkoušené v Nizozemsku a Belgii, přesvědčuje své uživatele mimo jiné vysokou technickou využitelností zařízení. Systém je modulárně rozšiřovatelný a lze jej používat již od 70 000 tun ročně. V případě zvýšených požadavků na zpracování je možné snadno realizovat kombinaci několika linek Kumac.  

1. přidávání flokulantů Pomocí míchadla se do výchozích materiálů nejprve přimíchají aditiva. Tím se dosáhne rychlé reakční doby a hospodárného použití individuálně navržených flokulantů. Přidáním aditiv dochází k flokulaci nejjemnějších složek, které lze snáze oddělit od vody. Přídavek zároveň vede k lepší separaci určitých látek a minimalizuje emise zápachu.  

2. Pásový lis V dalším kroku se materiály odvodňují pomocí speciálního pásového lisu. Při tomto procesu jsou přitlačovány k druhému, vodu propouštějícímu pásu zvyšováním tlaku na sítový pás prostřednictvím různých válečků a válců. Odvodněný pevný materiál má obsah sušiny přibližně 30 % a může být následně použit jako hnojivo, kompost, podestýlka pro zvířata nebo jako substrát pro výrobu bioplynu.  

3. Flotační nádrž a jemný filtr Zbývající kapalná fáze se nejprve provzdušní ve flotační nádrži z nerezové oceli. To způsobí, že malé částice a suspendované látky reagují a usazují se na dně nádrže. Tento kal se opět přivádí do procesu zpracování. Zbývající pevné složky kapalné fáze jsou odděleny filtrem.  

4 Reverzní osmóza a iontoměnič V posledním kroku procesu se používá třístupňová reverzní osmóza. Zbývající kapalná fáze je již silně vyčištěná. Polopropustné membrány v třístupňové reverzní osmóze mohou oddělit 95 až 99 % rozpuštěných solí a živin. Oddělený koncentrát živin lze použít jako snadno přepravitelné kapalné hnojivo. Po úpravě v iontoměniči zůstává čistá voda, kterou lze použít na farmě nebo vrátit do vodního cyklu.  

Vaše výhody Úpravna Kumac přesvědčí vysokou kvalitou technologie a koncepce. Z toho vyplývají četné výhody pro uživatele: - Osvědčená technologie s vysokou dostupností zařízení. - Koncentrace živin, čímž se zvyšuje přepravitelnost a snižují náklady na dopravu a na aplikaci - Umožňuje dodržovat restriktivní předpisy nové vyhlášky o hnojivech při nízkých nákladech. - Snížení znečištění podzemních a povrchových vod dusíkem a fosforem. - Snížení požadavků na skladování hnoje a digestátu - Přibližně 55 % vstupních surovin se stává čistou vodou - Pevná fáze může být prodávána jako minerální hnojivo, zemědělské hnojivo, stelivo, substrát pro bioplyn, kompost atd. - Určeno pro kejdu z chovu hospodářských zvířat a digestát z bioplynových stanic.